بررسی نقش ارتفاع و اهمیت سازه در خطر صاعقه
خلاصه

صاعقه یک پدیده طبیعی است که سالیانه خسارت زیادی بر جامعه وارد می‌کند، با رعایت مشخصات فنی و استاندارد ملی و نصب صاعقه‌گیر می‌توان نسبت به کنترل و کاهش خسارت جانی و مالی اقدام کرد.
در این مقاله به طور اختصار در باره پدیده صاعقه توضیح داده شده و با استفاده از آمار و نمودارهای ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کشور، جداول ضریب خطر برحسب نوع سازه و مقادیر آن، نمودارهای ضریب خطر نسبت به ارتفاع ساختمان رایج در کشور، نقش ارتفاع و اهمیت سازه‌ها در خطر صاعقه و آسیب‌پذیری آن در انواع سازه‌ها مورد بررسی واقع می‌شود. 


اطلاعات بیشتر:
این مقاله فاقد نسخه HTML است. برای مشاهده‌ی متن مقاله که در فرمت PDF تدوین شده است، از نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader استفاده کنید.

فایل PDF مقاله جهت مشاهده: 

بررسی نقش ارتفاع و اهمیت سازه در خطر صاعقه