سیستم ساخت و ساز کارا و مؤثر
خلاصه
سیستم ساخت و ساز کنونی دارای معضلات جدی است که نتیجه‌ی آن عدم کیفیت محصول ساخته شده و خطرات و آسیبهای جبران ناپذیر در مواجه با زلزله می‌باشد. با اجرای سیستم صحیح ساخت و ساز، منافع بسیاری عاید کاربران و استفاده‌کنندگان از محصول ساخته شده و هم‌چنین جامعه مهندسی و دولت و عوامل اجرای ساخت و ساز خواهد شد. عوامل ساخت و ساز دارای بیمه و بازنشستگی نیستند و بسیار آسیب‌پذیرند؛ با اجرای این سیستم علاوه بر مقاوم سازی و تضمین کیفیت محصول، منافع اجتماعی بسیاری نیز حاصل می‌شود. 


اطلاعات بیشتر:
این مقاله فاقد نسخه HTML است. برای مشاهده‌ی متن مقاله که در فرمت PDF تدوین شده است، از نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader استفاده کنید.

فایل PDF مقاله جهت مشاهده:

سیستم ساخت و ساز کارا و مؤثر