بررسی اجرای زهکش بر سازه‌های تصفیه خانه فاضلاب

خلاصه
در این بررسی اجرای زهکش در زیر و اطراف سازه‌های تصفیه خانه فاضلاب در مرحله شروع اجراء عملیات در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالا می‌باشد، مورد مطالعه قرارگرفته است و ضرورت مطالعات ژئوتکنیک و شناسائی لایه‌ها، حرکت سطح آب زیرزمینی، املاح موجود در آن و تاثیر آن بر سازه، تغییرات تراز آب در فصول سال و تاثیر آن بر دوام و پایداری سازه و همچنین انواع زهکش و دانه‌بندی مصالح توضیح داده شده است.

اطلاعات بیشتر:

این مقاله فاقد نسخه HTML است. برای مشاهده‌ی متن مقاله که در فرمت PDF تدوین شده است، از نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader استفاده کنید.

فایل PDF مقاله جهت مشاهده:

بررسی اجرای زهکش بر سازه‌های تصفیه خانه فاضلاب