زلزله و سبک سازی در صنعت ساختمان
پدیدآورنده: محمدرضا عدل پرور، حمیدرضا وثوقی فر، علیرضا جوهرچی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه قم - 24 شهريور، 1386
قیمت: 30000 ریال