ایلام

آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 3338411 0841
آدرس : ایلام- خ آیت اله حیدری

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن صنفی پیمانكاران استان ایلام
وب سایت : -
تلفن : 3336876 -0841
آدرس : ایلام 24 متری اشرفی اصفهانی كوچه شهید محمود محمدیان 

شهرداری ها :
شهرداری مهران
وب سایت : www.e-mehran.ir
تلفن : -
آدرس : -