بوشهر
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 2526036-7 0771
آدرس : بوشهر- خ رئیس علی دلواری جنب اداره کشتیرانی

شهرداری ها :
شهرداری بوشهر
وب سایت : www.bushehrcity.ir 
تلفن : -
آدرس : -