خراسان رضوی
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 7624105 0511
آدرس : مشهد- چهاراه خیام

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی خراسان رضوی
وب سایت : www.kh-syn.org
تلفن : 8718191 – 0511      5 خط
آدرس : مشهد - صندوق پستي 1376-91735 syndicate@kh-syn.org

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
وب سایت : www.nezammohandesi.ir
تلفن : 8416060-0511     5خط
آدرس : ساختمان مركزي مشهد - خیابان راهنمایی، نبش ابوسعید ابوالخیر، پلاک 10 info@nezammohandesi.ir امور انفورماتیک

نام : سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی
وب سایت : www.hamyari.org
تلفن : 8517837-0511        8517838-0511        8525750-0511        8525751-0511       8525752-0511
آدرس : مشهد ، خيابان امام خميني 40     كدپستي : 9136814414     صندوق پستي : 684-91735      info@Hamyari.org 

نام : شرکت عمران شهر جدید بینالود
وب سایت : www.binalood-ntoir.gov.ir 
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن و شهرسازی
وب سایت : www.khorasanmaskan.ir 
تلفن : -
آدرس : Mortazavi@khorasanmaskan.ir روابط عمومی

شهرداری ها :
شهرداری مشهد
وب سایت : www.mashhad.ir
تلفن : 2222177
آدرس : ميدان شهدا، ساختمان شهرداري
 
شهرداری فریمان
وب سایت : www.sh-fariman.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری طرقبه
وب سایت : www.sh-torghabeh.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری سبزوار
وب سایت : www.sabzevarcity.net
تلفن : 2222222     2241728-0571  
آدرس : info@sabzevarcity.net 

شهرداری تربت جام
وب سایت : www.sh-torbatjam.ir
تلفن :     12 - 2227911 – 0528
آدرس : تربت جام، میدان شهرداری، شهرداری تربت جام

شهرداری شاندیز
وب سایت : www.shandiz.ir
تلفن : -
آدرس : -


شهرداری فردوس
وب سایت : www.sh-ferdows.ir
تلفن : -
آدرس : -