خوزستان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 3360034 0611
آدرس : اهواز- امانیه خ شهید تودار


سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان مسکن وشهرسازی خوزستان
وب سایت : www.maskan-khz.com

تلفن : 4-3331171
آدرس : اهواز امانیه خیابان شهید پودات سازمان مسکن وشهر سازی استان خوزستان

نام : انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان خوزستان
وب سایت : 3340030- 3340020- 0611
تلفن :
آدرس : اهواز ، بلوار گلستان ، روبروي شركت توسعه نيشكر ، نبش خيابان كاشان


نام : سایت خبری شهرداری مسجد سلیمان
وب سایت : www.mis-shahrdari.com
تلفن : -
آدرس : -


نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
وب سایت : www.nezam-khz.ir
تلفن : 3360718-3333283-3333285-3333287
آدرس : اهواز ,کیانپارس ، خیابان موحدین غربی ، پلاک 48شهرداری ها :

شهرداری اهواز

وب سایت : www.ahwazcity.com
شماره تماس : 611- 3335076
آدرس : info@ahwazcity.com 

شهرداری سوسنگرد
وب سایت: www.sosangerd.com
شماره تماس : -
آدرس : -

شهرداری بهبهان
وب سایت: www.behbahancity.ir 
شماره تماس : -
آدرس : shahrdar@behbahancity.ir      ravabeteomoomi@behbahancity.ir 

شهرداری آبادان
وب سایت: www.abadan.ir
شماره تماس : -
آدرس :  support@abadan.ir