زنجان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 7274144-5 0241
آدرس : زنجان- خ خرم شهر

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی زنجان
وب سایت : -
تلفن : 3236997
آدرس : زنجان ـ خيابان شهدا پلاك 199 كد پستي 43376 ـ 45186

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
وب سایت : www.zanjan-nezam.org
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری ها : 
شهرداری زنجان

وب سایت : www.zanjan.ir
تلفن : -
آدرس : -