سمنان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 4440799 0231
آدرس : سمنان- میدان معلم بلوار معلم روبروی بانک ملی

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انبوه سازان سمنان
وب سایت : www.anboohsazan-semnan.com
تلفن : 3334835- 0231
آدرس : -

نام : انجمن علمی عمران دانشگاه سمنان
وب سایت : www.cesu.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
وب سایت : www.nmsemnan.ir
تلفن : 21-۰۲۳۱۳۳۳۸۹۲۰
آدرس : سمنان، ميدان معلم-بلوار معلم شرقي - نرسيده به ميدان مطهري

نام : سازمان مسکن وشهرسازی سمنان
وب سایت : www.semnanmaskan.gov.ir
تلفن : 4440051 - 4442081
آدرس : سمنان - ميدان معلم - مجتمع اداري - سازمان مسکن و شهرسازي استان سمنان

شهرداری ها : 
شهرداری سمنان
وب سایت : www.semnan.ir
تلفن : -
آدرس : -