فارس
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 6274414 0711
آدرس : شیراز- بلوار ستارخان زرگری سابق

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انبوه سازان فارس
وب سایت : www.anboohsazanefars.com
تلفن : -
آدرس : -

نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی فارس
وب سایت : -
تلفن : 2336245- 2338491
آدرس : شيراز، خيابان‌ فلسطين‌، چهار راه‌ معدل‌، نبش‌ معدل‌، پلاك‌ 196

نام : انجمن مهندسین مشاور فارس
وب سایت : www.acef.ir
تلفن : 2263165 - 0711
آدرس : شيراز بلوار جمهوري بين خيابان نارون و خيابان ابريشمي شماره 205   info@acef.ir

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
وب سایت : www.farsnezam.orgb
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان لارستان
وب سایت : www.larnezam.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان فارس
وب سایت : www.engmaskan.org
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن وشهرسازی فارس
وب سایت : www.mhudf.gov.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری ها : 
شهرداری فارس
وب سایت : www.eshiraz.ir
تلفن : 6 - 2223624 (0711)
آدرس : شیراز - میدان شهدا - شهرداری مرکزی

شهرداری کازرون
وب سایت : www.kazeroon.ir

تلفن : -
آدرس : -

شهرداری اهل
وب سایت : www.ahelcity.ir
تلفن : -
آدرس : -