قم
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 2930786 0251
آدرس : قم- ابتدای دور شهر نبش کوچه شماره یک بنیاد شهید

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی قم
وب سایت : -
تلفن : 7745864-0251
آدرس : قم- خيابان صفائيه، نبش فرعي 38، پلاك 10، طبقه اول

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان قم
وب سایت : www.nezamqom.com
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری ها :
شهرداری قم
وب سایت : www.qom.ir
تلفن : -
آدرس : -