کردستان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 3234355 0871
آدرس : سنندج- خ پاسداران روبروی مجتمع تجاری کردستان جنب نیروی انتظامی


سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی کردستان
وب سایت : www.icck.org
تلفن : 6623378
آدرس : سنندج ابتداي خيابان سعدي پلاك 273 info@icck.org

نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
وب سایت : www.kurdistan-nezam.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری ها :
شهرداری سنندج
وب سایت : www.cityofsanandaj.ir
تلفن : -
آدرس : -