کرمانشاه
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 8249665 0831
آدرس : کرمانشاه- سه راه 22 بهمن

سازمان ها و انجمن ها :
نام : انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی کرمانشاه
وب سایت : -
تلفن : 8226800- 8249866
آدرس : كرمانشاه ، 22 بهمن ، خيابان نسترن ، پلاك 34 كد پستي : 6714649347

شهرداری ها :
شهرداری کرمانشاه
وب سایت : http://www.kermanshah.ir
تلفن : -
آدرس : -