گلستان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 2234742    2234762  : 0171
آدرس : گرگان- میدان وحدت (شهرداری) خ امام کوچه آفتاب 24

سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان
وب سایت : www.nezam-mohandesi.org
تلفن : -
آدرس : -

نام : کانون فنی کاردانهای ساختمان استان گلستان
وب سایت : www.kkgolestan.com
تلفن : 2234755 -2243658   داخلی 25
آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر - خیابان آذر (عدالت 36 ) سازمان نظام مهندسی " کانون کاردانها "  Info@kkgolestan.com