گیلان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 7725855 0131
آدرس : رشت- میدان شهید انصاری ابتدای گلسار

سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان
وب سایت : www.guilan-nezam.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن وشهرسازی گیلان
وب سایت : www.gilanmaskan.gov.ir
تلفن : 7220092- 7220049- 7220091-0131
آدرس : رشت- میدان گلسار ابتدای خیابان گلسار- سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان کد پستی : 33111-41638

شهرداری ها :
شهرداری رشت
وب سایت : www.rasht.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری آستارا
وب سایت : www.e-astara.com
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری خمام
وب سایت : www.shahrdari-khomam.com
تلفن : 2-4222021-0132
آدرس : -