مازندران
کانون مهندسین نوشهرآدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 2262070 0151
آدرس : ساری - میدان امام بلوار جام جم خ طالقانی 

سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
وب سایت : www.mazandnezam.org
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن وشهرسازی مازندران
وب سایت : www.maskan-mazandaran.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : کانون مهندسین نوشهر
وب سایت : www.kmnoshahr.com
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان عمران شهرداری ساری
وب سایت : www.omran-sari.com
تلفن : 3246726    3246732 - 0151  
آدرس : ساری خیابان فرهنگ ، خیابان 15 خرداد روبروی شیرینی سرای بانو

شهرداری ها :
شهرداری نوشهر
وب سایت : www.noshahrcity.ir
تلفن : 3250820
آدرس : noshahrcity@noshahrcity.ir 

شهرداری ساری
وب سایت : www.saricity.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری رامسر
وب سایت : www.ramsar-city.ir
تلفن : 01925257446-  01925256175   
آدرس : رامسر - شهرداری رامسر Info@Ramsar-city.ir    Shahrdar@Ramsar-city.ir  

شهرداری بابلسر
وب سایت : www.babolsar.ir
تلفن : 5256982-5-(0112 )
آدرس : مازندران - بابلسر - خیابان طالقانی - شهرداری بابلسر  - کد پستی : 4741617449

شهرداری آمل
وب سایت : www.amol.org.ir
تلفن : -
آدرس : -شهرداری نور
وب سایت : www.noorcity.org
تلفن : 0122-6222161
آدرس : -

شهرداری کتالم و سادات شهر
وب سایت : www.katalom-sadatshahr.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری بهشهر
وب سایت : www.behshahr-city.com 
تلفن : -
آدرس : -