مرکزی
کانون مهندسین نوشهرآدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 3136702 0861
آدرس : اراک- خ جهاد

سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکزی
وب سایت : www.markazi.nezam.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن وشهرسازی مرکزی
وب سایت : www.maskanmarkazi.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری ها :
شهرداری اراک
وب سایت : www.arakcity.ir 
تلفن : -
آدرس : -