مرجع کامل طراحی استخرهای شنا
نام مؤلفان: مهندس افشین عابدی، مهندس امین محکمی و مهندس پدرام بُداقی
شمارش صفحات: 160 صفحه/رحلی
سال انتشار: اول 88
ناشر: انتشارات جنگل

شنا یکی از تفریحات سالم، از ورزش های بسیار مفید و از روش های درمانی جسمی و روحی بسیار مؤثر می باشد. در طراحی استخرهای شنا، تأمین شرایط ایمنی، بهداشتی و آسایشی شناگران و یا تماشاچیان و همچنین استفاده بهینه و درست از انرژی و تجهیزات، الزامی می باشد. متأسفانه تا کنون مرجع و یا استاندارد مدوّنی برای این منظور به چاپ نرسیده و به همین دلیل، معمولاً محاسبات و طراحی تأسیسات مکانیکی استخرها به صورت تجربی انجام می شده است. از طرف دیگر، برای بهره برداری از استخرها و استفاده از روش های مختلف فیلتراسیون، ضدعفونی و بالانس کردن آب استخرها، مرجع مناسبی وجود نداشته است.
عدم وجود مراجع مناسب در کشور، مؤلفین را به جمع آوری قوانین و استانداردهای سایر کشورهای دنیا، ترجمه و دسته بندی آنها و در نهایت تألیف این کتاب هدایت نمود. در این کتاب، علاوه بر استخرهای شنا، در مورد محاسبات تأسیسات مکانیکی استخرهای خاص(Sp، وان های آب داغ و جکوزی) و سوناهای بخار و خشک نیز مطالبی جمع آوری شده است.

فهرست مطالب کتاب:
فصل 1- استخرهای شنا
1-1- الفبای استخر: مشخصات بنیادی استخرها
1-2- استخرهای عمومی تجاری
1-3- تأسیسات مکانیکی استخرها
1-4- تصفیه ی آب استخر
1-5- طراحی سیستم تصفیه استخرها
1-6- بهبود کیفیت هوا در استخرهای سر پوشیده
1-7- ضد عفونی کردن آب استخر
1-8- کلر زنی و برم زنی
1-9- ابر کلرزنی
1-10- pH و تعادل آب استخر

فصل 2- استخرهای خاص
2-1- مقدمه
2-2- وان های آب داغ (Hot Tubs)
2-3- Spa
2-4- جکوزی
2-5- محاسبات مربوط به جکوزی

فصل 3- اصول طراحی سونا
3-1- مقدمه
3-2- سونای خشک
3-3- سونای مادون قرمز
3-4- سونای بخار
3-5- تهویه سونا
3-6- عایق سونا
3-7- محاسبات مربوط به سونا