دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه

عضو محترم رشته هاي عمران(نظارت – محاسبات) ، برق ، مكانيك ، معماري ، نقشه برداري و شهرسازي سازمان:
به اطلاع مي رساند سازمان در نظر دارد دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه(مرحله دوم) مطابق با شيوه نامه ارتقاء پايه وزارت مسكن و شهرسازي را براي آن تعداد از اعضاء محترم كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال بكار پايه 3 بوده و متقاضي پروانه اشتغال پايه 2 و يا 1 و يا داراي پروانه پايه 2 و متقاضي پايه 1 بوده برگزار مي نمايد.

قبل اول