فراخوان
با سلام شرکت تعاونی مسکن مهر انقلاب قصد داردساخت 150 واحد مسکونی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از این طریق از کلیه پیمانکاران دارای رتبه دعوت به عمل میاید تا ضمن ارسال رزومه کاری خود به آدرس شهرضا خیابان انقلاب پاساژ فردوسی طبقه پایین آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه اعلام نمایند تلفن تماس 09139200988 - 03213248330
آخر بعد